Op 3 november mag ik samen met Bureau voor Overheidscommunicatie een workshop geven op het PubCom congres 2022. De titel van de workshop is “opnieuw je plek kiezen vraagt moed; Hoe draag je bij aan gelijkwaardigheid in een turbulente tijd.”

De maatschappij verandert in rap tempo. Nieuwe economische waardesystemen doen hun intreden, en huidige machthebbers proberen daarin hun positie te behouden. Polarisatie splijt de maatschappij, terwijl de roep naar diversiteit en inclusie steeds groter wordt.

Hoe kies je als communicatieprofessional opnieuw je plek in dit speelveld? Hoe geef je betekenis aan je werk? En hoe draag je bij aan de noodzakelijke uitwisseling en gelijkwaardigheid?

Ik ben trots en blij dat ik op dit congres over deze onderwerpen mag spreken. Zie ik jou ook op 3 november?